Social Safety Crew Briefing | NYE 2023

Het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Awakenings tot een fijne (werk)plek te maken. Awakenings heeft naast huisregels ook gedragsregels opgesteld waar bezoekers, crew en artiesten zich aan dienen te houden. Deze briefing helpt iedereen die op het festivalterrein werkt bij het waarborgen en verbeteren van de sociale veiligheid. Lees deze briefing en de gedragsregels (onderaan de pagina) goed door voor de start van je shift.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid heeft te maken met je beschermd voelen tegen de dreiging van andere mensen. Het heeft te maken met je gezien, gehoord en erkend voelen in je identiteit. We weten dat voor mensen die buiten de norm vallen dit niet altijd zo is. Daarom is het belangrijk om juist met de mensen die zich wel vaak sociaal veilig voelen hier actief aan mee te werken. Ook als crew kunnen we hier samen een belangrijke bijdrage aan leveren.

Tijdens show | Hulp aan bezoekers

  • Op toiletten hangt een social safety poster met QR-code, als een bezoeker deze scant wordt een whatsapp-gesprek geopend met iemand van de Awakenings organisatie, welke aanwezig is op locatie.

Wat te doen als er een bezoeker bij je komt?

Wanneer een persoon bij jou komt met een incident:

Neem contact op met de Centrale Post (CP) via Portofoon kanaal 1.

Heb je geen portofoon? Haal dan je leidinggevende (met portofoon) erbij.
  1. Laat de persoon weten dat ze de juiste keuze hebben gemaakt door jou te benaderen.
  2. Neem de persoon mee naar een rustigere plek.
  3. Stel ze gerust waar mogelijk.
  4. Leg uit welke stappen je gaat ondernemen.
  5. Rapporteer het incident bij de CP via kanaal 1
  6. Blijf bij de situatie totdat de beveiliging en/of EHBO is gearriveerd.

Awakenings gedragsregels

Bij Awakenings streven we ernaar een veilige plek te creëren waar je jezelf kunt zijn, en kunt verliezen. We waarderen en respecteren alle mensen.

We tolereren geen denigrerend of discriminerend taalgebruik, gebaren of acties, enige vorm van intimidatie, racisme, seksisme, validisme, homophobia en transphobia of andere gerichte opmerkingen. Elke vorm van schriftelijk, verbaal of fysiek geweld of bedreiging, zoals ongewenste en ongewenste (seksuele) opmerkingen, opzettelijke intimidatie of ongepast fysiek contact is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het bepleiten of aanmoedigen van dit gedrag. We behouden ons het recht voor om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om een ​​veilige omgeving te behouden en te herstellen.

We hebben een collectieve verantwoordelijkheid, dus als je overtredingen van deze Gedragscode waarneemt of ervaart, als je je onveilig voelt of merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen, meld je dan en weet dat ons personeel, beveiliging, EHBO en ons sociaal veiligheidsteam altijd voor je klaar staat. Onze belangrijkste prioriteit is om alle bezoekers zich op hun gemak te laten voelen. Incidenten worden altijd serieus genomen: ze worden (anoniem) geregistreerd en beoordeeld door Awakenings, met (on)gevraagd advies van Sexmatters (een onpartijdig adviesorgaan). We beschermen de anonimiteit van bezoekers en gaan alleen verder met toestemming van de betrokken bezoeker.

We moedigen je aan om tijdens het evenement onze hulp te vragen. We begrijpen echter dat het direct melden van een situatie of incident niet altijd een optie is. Het is mogelijk om een ​​incident te melden of een klacht bij ons in te dienen via report@awakenings.nl. We antwoorden zsm, houd er echter rekening mee dat ivm drukte rondom een evenement het enkele dagen kan duren voordat ons team contact met je opneemt.

Laten we voor elkaar zorgen.

Click here for English.