Social Safety Crew Briefing

Awakenings Summer Festival 2024

Het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Awakenings tot een fijne (werk)plek te maken. Awakenings heeft naast huisregels ook gedragsregels opgesteld waar bezoekers, crew en artiesten zich aan dienen te houden. Deze briefing helpt iedereen die op het festivalterrein werkt bij het waarborgen en verbeteren van de sociale veiligheid. Lees deze briefing en de gedragsregels (onderaan de pagina) goed door voor de start van je shift!

Click here to view the English version of this briefing.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid heeft te maken met je beschermd voelen tegen de dreiging van andere mensen. Het heeft te maken met je gezien, gehoord en erkend voelen in je identiteit. We weten dat voor mensen die buiten de norm vallen dit niet altijd zo is. Daarom is het belangrijk om juist met de mensen die zich wel vaak sociaal veilig voelen hier actief aan mee te werken. Ook als crew kunnen we hier samen een belangrijke bijdrage aan leveren.

Tijdens op- & afbouw periode

Mocht je tijdens de op- en afbouw dagen iets meemaken of waarnemen wat jou oncomfortabel of sociaal onveilig laat voelen, dan kan je terecht bij onze vertrouwenspersoon via report@awakenings.nl. Deze meldingen worden op vertrouwelijke wijze verwerkt.

Het Social Safety Team

 • is bedoeld voor iedereen op het festival: bezoekers, crew en artiesten!
 • loopt rond en is gestationeerd bij de Social Safety Hub op het festival terrein, dit is op de kaart aangegeven door een hartje, links van de EHBO.
 • je kunt het team ook bereiken via whatsapp. Er hangen meerdere posters (paars) met QR-code op het terrein. Na het scannen van de qr-code, open je een whatsapp gesprek met het team.
 • kun je herkennen aan hun hesjes met de tekst “Social Awareness Team”
 • kun je bereiken door hen aan te spreken, de Hub te bezoeken, via portofoon kanaal 11, via je crew chief en via de QR-code.

Belangrijk: Het Social Safety Team vervangt op geen enkele manier de EHBO of beveiliging!

Wanneer hebben mensen het Social Safety Team nodig?

 • Wanneer iemand zich onveilig voelt doordat de gedragsregels niet worden nageleefd door anderen
 • Wanneer iemand (seksueel) grensoverschrijdend gedrag meemaakt, gediscrimineerd wordt of uitgelachen wordt
Het is niet hun taak mensen van het festival te verwijderen of met agressie of levensbedreigende situaties om te gaan.

Wat te doen als? - Je bent een medewerker

Wanneer een persoon bij jou komt met een incident:
 1. Laat de persoon weten dat ze een goede keuze hebben gemaakt door naar jou toe te komen
 2. Laat de persoon weten dat jij jouw crew chief erbij haalt
 3. Crew chief gaat met persoon in gesprek en beoordeelt de situatie
 4. Crew chief haalt de juiste discipline bij de situatie

Wat te doen als? - Je bent een Crew chief

Wanneer een persoon bij jou komt met een incident:

Acute en gevaarlijke incidenten

Zoals: agressie, diefstal, aanranding, bewustzijn verliezen, gevechten, extreme paniek en levensbedreigende situaties.

Neem contact op met de Centrale Post (CP) via Portofoon kanaal 1
 1. Laat de persoon weten dat ze de juiste keuze hebben gemaakt door jou te benaderen.
 2. Neem de persoon mee naar een rustigere plek.
 3. Stel ze gerust waar mogelijk.
 4. Leg uit welke stappen je gaat ondernemen.
 5. Rapporteer het incident bij de CP via kanaal 1
 6. Blijf bij de situatie totdat de beveiliging en/of EHBO is gearriveerd.
 7. Contact het Social Safety Team via kanaal 11 als er aftercare nodig is/ de persoon dat wil


Niet-acute incidenten

Zoals: (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, discriminerende opmerkingen, uitlachen.

Neem contact op met het Social Safety Team via Portofoon kanaal 11, of breng ze direct naar de Social Safety Hub.

 1. Laat de persoon weten dat ze de juiste keuze hebben gemaakt door jou te benaderen.
 2. Neem de persoon mee naar een rustigere plek.
 3. Stel ze gerust waar mogelijk.
 4. Leg uit welke stappen je gaat ondernemen.
 5. Rapporteer het incident bij de Social Safety coordinator via kanaal 11
 6. Blijf bij de situatie totdat iemand van het Social Safety Team is gearriveerd.

Sociale veiligheid plek en team

Op Awakenings Summer Festival hebben we een 'Social Safety Hub' gecreëerd, gefaciliteerd door het Awareness team van Revolution. Hier kun je altijd terecht als je je onzeker voelt, of met iemand wilt praten over (sociale) veiligheid of vragen en/ of opmerkingen hebt.

De social safety hub is op het festival terrein, links naast de EHBO, op de plattegrond aangegeven met een hartje.

De Social Safety teams lopen ook rond op het festival en zijn herkenbaar aan hun grijze hesjes met op hun rug de tekst 'SOCIAL AWARENESS TEAM'.

Awakenings gedragsregels

Bij Awakenings streven we ernaar een veilige plek te creëren waar je jezelf kunt zijn, en kunt verliezen. We waarderen en respecteren alle mensen.

We tolereren geen denigrerend of discriminerend taalgebruik, gebaren of acties, enige vorm van intimidatie, racisme, seksisme, validisme, homophobia en transphobia of andere gerichte opmerkingen. Elke vorm van schriftelijk, verbaal of fysiek geweld of bedreiging, zoals ongewenste en ongewenste (seksuele) opmerkingen, opzettelijke intimidatie of ongepast fysiek contact is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het bepleiten of aanmoedigen van dit gedrag. We behouden ons het recht voor om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om een ​​veilige omgeving te behouden en te herstellen.

We hebben een collectieve verantwoordelijkheid, dus als je overtredingen van deze Gedragscode waarneemt of ervaart, als je je onveilig voelt of merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen, meld je dan en weet dat ons personeel, beveiliging, EHBO en ons sociaal veiligheidsteam altijd voor je klaar staat. Onze belangrijkste prioriteit is om alle bezoekers zich op hun gemak te laten voelen. Incidenten worden altijd serieus genomen: ze worden (anoniem) geregistreerd en beoordeeld door Awakenings, met (on)gevraagd advies van Sexmatters (een onpartijdig adviesorgaan). We beschermen de anonimiteit van bezoekers en gaan alleen verder met toestemming van de betrokken bezoeker.

We moedigen je aan om tijdens het evenement onze hulp te vragen. We begrijpen echter dat het direct melden van een situatie of incident niet altijd een optie is. Het is mogelijk om een ​​incident te melden of een klacht bij ons in te dienen via report@awakenings.nl. We antwoorden zsm, houd er echter rekening mee dat ivm drukte rondom een evenement het enkele dagen kan duren voordat ons team contact met je opneemt.

Laten we voor elkaar zorgen.

Click here for English.

Stichting Sexmatters

Sexmatters zet zich in voor meer acceptatie, gelijkheid en sociale inclusie. De stichting geeft workshops over gender, seksualiteit en instemming en geeft cursussen over discriminatie en grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast ontwikkelden ze speciaal voor clubs en organisaties die actief zijn in het uitgaansleven het project Safer Clubbing. Stichting Sexmatters adviseert Awakenings, maar blijft te allen tijde onafhankelijk.

Revolution Foundation

Tijdens Awakenings Summer Festival, zal het personeel van Revolution Foundation, zorg dragen als Social Safety Team. Alle werknemers hebben hiervoor de juiste trainingen ontvangen.
Deze briefing is ontwikkeld door Sexmatters en mag niet gedeeld worden buiten de context van Awakenings.